sâmbătă, 20 martie 2010

Noi poeme de Dumitru Malin

Din dragoste întrupa-voi veşnicia


te voi iubi
până ce mi se vor termina îmbrăţişările
până ce-mi va scădea sângele
precum un râu uscat
până ce vor fi cosite toate ierburile
şi nu vor mai avea greierii unde să cânte

dar şi atunci

te voi iubi
până când se va termina timpul
până când pământu-mi va fi ultimul pat
până când greierii vor cânta doar deasupra

dar şi atunci

mă voi gândi cum să fac
să-ţi rămân aproape
până când ar reînvia timpul
ar reporni ude de dragoste râurile
până când inexistenţa mea
ar fi pentru tine
doar
o strânsă înfrigurată
şi nemaiterminată îmbrăţişareAtunci mă va iubi şi primăvara

obosit cal în hamuri de mult
turma norilor neagră şi albă şi rece
acolo pe deal în dimineaţa de martie încă-ngheţată
mi-ar trebui altă umbră alt destin altă dragoste
tăiată-n felii rotitoare
mi-ar trebui o viaţă de om fără carne şi oase
un trup de aer
c-o piele de frunză verde şi caldă
pe care s-o spintece vântul
mi-ar trebui o viaţă de pasăre
în zbor peste iazul năruit al singurătăţilor
mi-ar trebui o inimă cu aripi
semănând mai degrabă a flacără
o inimă cu aripi
semănând a speranţă nesfâşiată
Dimineaţă de martie aripi zdrobite-n văzduh


azi dimineaţă
soarele rece de martie muşca-orizontul
muşca dealurile şi norii
şi aerul strâmb dinspre răsărit
o pasăre roşie cu aripile zdrobite
agoniza-n depărtarea diformă
şi strangula cu spaima ei amară
răscrucile aspre de dinaintea noastră
prin geam mă uitam
şi ştiam că-s acolo sub ţăndări
sub zgomotul sângelui picurând din înalt
acolo eram şi simţeam încordarea
treaz intuind ce răscoală înflăcărată
provoacă naşterea unei singure zile

dar eu mă gândeam
la amurgul din capătul văilor
la păpădia respiraţiei mele de-abia ocrotită în piept
mă gândeam
cu ce inimă mereu neîmprejmuită
îmi înfruntat dimineţile şi înserările
îmi salvez uscăciunile şi ofilirea
mă mângâi cu nepotolita speranţă-a învingerii
cu dârzenia dragostei
ploaie senină nemişcată-nspre munţi
mă gândeam
c-am promis să-mi repar toate vâslele
şi la 60 de ani
să nu cobor încă steagul din turn
iar soarele rece de martie
muşca amar depărtările
şi răsărea roşu ca o pasăre
cu aripi zdrobite-n văzduhŞi focul e bun el poate îmblânzi frumuseţeanu doar femeile frumoase ci şi fotografiile lor
pot provoca suferinţă
crud pot jigni ochii unei fotografii de 18 ani
care-ţi spun
ce cauţi pe-aici moşulică
dar sânii dar şoldurile provocator arcuite
când îţi aruncă-n derâdere
nu ne privi eşti jalnic de libidinos
bătrânelule
ţi-e jenă întorci capul priveşti pe fereastră
izbindu-ţi sufletul de razele reci ale soarelui
de primăvară
nu te revoltă nimic
doar o tristeţe zâmbitoare
acoperă strada şi casele
veni-va odată şi focul
să prefacă în scrum fotografia aceastaTot ce ating devine repetare
casă cu streşina singură-n noapte
zăbrele negre
şi steaguri
prăbuşite
peste nădejdea oricărei victorii
picură vinul sau ploaia din buzele reci
ale paharului sau ale cerului stors
peste ţărmul devorator al fiinţei
tremură moale întunericul
şi luna-i fântână încâlcită-ntre nori
o înăbuşire adâncă a sufletului
o primăvară bătrână
de 60 de ori repetată-n zadar
mereu fără mari începuturi
mereu urzicată de flăcări
ce-n vis doar în vis dogoresc
vântul suspină deşi nu-l doare
provizorie-i clipa
şi-asemenea ei
şi tu-ţi construieşti
doar din măruntele tale amăgiri
viitorulCu viaţa pe moarte călcând


mergeam încet pe stradă nici prea fericit
dar nici deosebit de părăsit de surâsuri
când deodată
am simţit că-mi pocneşte moartea-n urechi
precum o petardă fragedă şi îmbujorată
m-am clătinat în timp ce sub frunte-mi înainta
o stranie locomotivă de argint
trăgând vagoane încărcate cu prundiş albastru
orbeam încet şi femeia de lângă mine
se dărâma ca un pod de trestie
împovărat de nelinişte şi singurătate
mi-am amintit de pământ de răcoroasa lui pernă
dar asfaltul putred
plutea ca un fald
pe sub mâinile mele atârnate
apoi lumea s-a rupt în două
ochii s-au despărţit unul de altul
vedeam într-o parte
un câine roşu mocirlos şi-ngroşat
care urla-n întuneric
iar în cealaltă parte veveriţele stelelor
verzi ronţăiau spaima
aprinsă-n memoria mea destrămată


apoi din nou pocnitura din tâmplă
ţâşnită-n ecouri ovale
vibraţia revenirii
la o lume de-abia închegată
petarda s-a stins astupată încet de-nflorirea luminii
şi gândul pe gând se-auzea
şi viaţa
pe moarte călcând
a pornit surâzând mai departe

sâmbătă, 13 martie 2010

Întreb un orb de el mă ţin cu mâna

mi-ar trebui o zi deosebit de rece şi de uscată
o zi învelită în năframă neagră
precum o femeie venind de la o înmormântare
mi-ar fi necesară o asemenea zi
spre a mă putea retrage în casa-mi strâmtă de oase
lângă focul pâlpâitor care fumegă-acolo
şi întinzându-mi peste tot la uscat amintirile
să le-aleg şi să le pun deoparte
pe cele mai tefere şi mai puţin mioape
cele ce-ar mai putea gânguri ceva
despre tinereţea-mi dispărută acum 30 de ani
zvârcolindu-se precum o piatră bolnavă
precum o ploaie fierbinte fâlfâind între steaguri
precum o insulă scufundată în miezul de bronz al oceanului
aşa zvârcolindu-se a dispărut
de pe toate străzile din univers
dintre toţi spinii mari şi sălbatici ai zărilor
din toate bibliotecile muzeele arhivele jeluitoare
aşa zvârcolindu-se a dispărut
nelăsând-mi decât această barcă îngustă din piept
cu care călătoresc noaptea pe mările de aer ale singurătăţii
prin giulgiul de cenuşă al clipelor orelor
călătoresc grăbit şi mă duc
stăruitor înspre margine
stăruitor înspre ultima zi
deosebit de nesemnificativă şi de uscată
precum o femeie învelită în năframă neagră
precum un pâlc rece şi-ntunecat de bărbaţi şi femei
întorcându-se de la o înmormântare

Spre porţi caut ieşire pipăi drumul

o seară de martie
fără tristeţe
nici bucurie
o seară ca o minge de cauciuc
cu care te-ai putea juca legat la ochi pe marginea drumului
ori prin curtea rece de sub propria-ţi frunte
iar când ai obosi
când picioarele ţi-ar deveni râme bătrâne cu oase
te-ai închide în casa cu patru pereţi
cu patru puncte cardinale bolnave de inconsistenţă
în peretele din faţă ţi-ai zidi moartea plină de viaţă
la stânga fără nici o atingere
ai auzi mieunând pisica amurgului
care să-ţi sufle-ndelung peste faţă
la dreapta o blană de fiară nerăbdătoare
s-ar alungi peste speranţele tale de om fericit
şi numai în spate pe lângă umbra-ţi neagră
din care varul a fugit în zăpezi
ai presimţi o cruce înduioşată
cum te-ar lua în spate şi ar urca cu tine înspre acoperiş
şi-n pod
printre zdrenţele palide
cu care-ţi pansezi zilnic existenţa ne trebuitoare
ar adormi luând forma trupului tău
ai găsi-o acolo în zori împrăştiată pe scânduri
şi ai chema paznicii
s-o arunce afară ca pe-o destrăbălată

Ca apa trece totul du-te blând

să simţi ninsoarea din martie
ca pe-o singurătate lipită de streşina ochilor
să treci peste munţi precum strigătul păsărilor
des fâlfâind din aripi uitate
să-i spui copacului mut că-l dezmierzi
numai la ora când se prăbuşeşte
dar omului să-i spui
că nu-i bătrân
că n-a început să cânte la o harfă uscată

norii în noapte au insomnii
cu care tulbură odihna pământului
grea-i suferinţa simţită de râu
atunci când malul nu-l recunoaşte
pe tivul întunericului dacă înaintez
dacă îmi scot la plimbare tristeţea
doar obositul măceş în destrămare-l ating
cu inima mea de spin roşu

bucură-ţi ochii cu privelişti de rând
dimineaţa-i un ţipăt ţâşnit din ninsoare
ziua învinge lucidul senin
bătrână-i doar noaptea
bătrâne şi reci sunt doar apa şi noaptea

Îi văd cum râd şi cu aşa cruzime

orice naştere este o prăbuşire
în zi de martie
când munţii-şi umplu plămânii cu aer nou
iar o mamă visează fără somn că-i înmuguresc ochii
peste ţipătul gingaş din leagăn
un clopot spart îi desferecă buzele
o apă neîncepută îi spală norocul
tata în mină pregăteşte bucuria de-a veni acasă
drumul merge singur şi el în spatele lui
apoi începe din pâlcul de nori să plouă subţire
şi porţile zilei se zdruncină toate
aşa de frumos începe o viaţă


mi-ar fi plăcut să am copilăria altora
să nu moară tata cu toamna dărâmată pe piept
nici mama să nu văduvească precum o mierlă fierbinte
neagră şi tânără cu dragostea ascunsă-ntre spini
să nu-şi hrănească şi astăzi puii cei cinci
cu omizile acre ale îndurerării
mi-ar fi plăcut să nu fiu prieten cu nici o noapte mâhnită
cu nici o zi trăită de prisos
să nu-mi las chipul tipărit pe bancnotele false
ale speranţelor de toate felurile
mi-ar fi fost dor să nu îmbătrânesc aşa dintr-odată
ca o piuliţă uzată la carul de foc al lui dumnezeu
să n-am 60 de ani şi să nu fiu o iarbă ghemuită
sub troienele tuturor orelor
în interiorul acesta târziu
în care soarele nu mai este lumină
în care lumina nu mai este zi
în care numai întunericul este zi şi noapte

Cândva la ora asta se înverzea de ziuă

cântecul meu de dragoste
spus îndărătul copacilor
să nu-l audă mierlele şi să se ruşineze
la 60 de ani dragostea-i un pietriş sclipitor
o ceartă cu sângele cu carnea cu oasele
o despărţire întruna de naştere
la 60 de ani se apropie tare ora închiderii
apune soarele mult mai devreme
în faţa inimii decorul lumii se schimbă-n
tristeţi nicidecum efemere
îţi vine să plângi dar în loc de lacrimi
din ochi îşi ţâşnesc melci albaştri
te târâi cu ei spre icoana de aur
din care se scutură chipul iubirii
la 60 de ani eşti un prunc inutil
ce preţuieşte negura fumul
singurătăţile coboară din spini
şi se sting printre oameni tot timpul
măsoară anii măsoară norii
îngăduie buzelor să nu vorbească
atât de zveltă ca o văpaie
vine-nserarea lângă fereastră
ziua se duce
e chiar sfârşitul
încremeneşte râsul şi plânsul

Frumosul om măruntul înnoratul

să uiţi să speri să te auto-naşti
cu aceeaşi identitate consumată pe bucăţi
precum pâinea
încă din leagănul aşternut cu urzici
să te obişnuieşti cu un trai confortabil
zi de martie rândunele îngheţate
peste-omoplaţii oraşului mare
iarna
în depărtare îşi urlă fiorii
că am lăsat-o însingurată
nu mai vorbesc de toamnă pe care am îngropat-o
în veneţia sângelui meu
ca pe-o destinaţie neomenească
ştiu cine sunt
în adânc
culegător la secerişul speranţelor
voce-n amurg
în care se vaietă drumurile
cu sufletul împrăştiat
peste amintirile moarte
şi plecările
nenumărate
împlântate-n pavajul din faţa porţii
zăcând acolo
ca nişte păsări cu aripi imense tăiate
nu-mi trebuie îmbrăţişări
nici îndemnuri
nici sfaturi
am braţele spaimei
frumos îndreptate spre mine
şi 60 de ani de om fericit
precum copacul ars şi silit
să-şi iubească cenuşa îmbelşugată